وب سایت زهرا فرشادفر - خانه


وب سایت شخصی خانم دکتر فرشاد فر


نام و نام خانوادگی :  زهرا فرشادفر
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  z_1360r@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (833)-7243181_

گروه آموزشی :  اقتصاد
رشته :  علوم اقتصادی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران