وب سایت افشین زین‌ الدینی - خانه


طراحی، تحلیل و ساخت کامپوزیت‌ها


نام و نام خانوادگی :  افشین زین‌ الدینی
پست الکترونیک دانشگاهی :  zeinedini@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  zeinedini@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مهندسی مکانیک
رشته :  مهندسی مکانیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران