وب سایت زهرا لرستانی - خانه


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی


نام و نام خانوادگی :  زهرا لرستانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  zahralorestani@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  zahralorestani@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  ادبیات فارسی
رشته :  زبان و ادبیات فارسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران