وب سایت سید احمد حسینی - تحصیلات


 
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : بیولوژی دریا
تاریخ شروع : 1382/07/01
تاریخ پایان : 1389/06/25
دانشگاه : واحد علوم و تحقیقات تهران
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : تعیین خصوصیات زیستی و برآورد پارمترهای پویایی جمعیت ماهی کوتر معمولی Sphyraena jello در آبهای خلیج فارس
عنوان پایان نامه انگلیسی : Investigation of biological characterize and population dynamics of sohyraena jello in the Persian Gulf