وب سایت سید احمد حسینی - پروژه ها


 
عنوان پروژه : " بررسی میزان تغییرات هورمون های کورتیزول و پرولاکتین در طی دوره آداپتاسیون بچه ماهی سفید جهت رها سازی به آب دریا
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : پاستوريزاسيون سرد فيله برخي از ماهيان تجاري موجود در بازار با ستفاده از اشعه گاما و ارزيابي عمر ماندگاري محصول
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نوع همکاری : بنیادی