وب سایت سید احمد حسینی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین سمپوزیوم بین المللی ماهیان خاویاری در رامسر
محل کنفرانس : رامسر . مازندران . ایران
عنوان ارائه : تعیین ضریب تبدیل غذایی موجودات زنده مورد استفاده بچه ماهیان خاویاری (چالباش) در شرایط آب و هوایی ایران
تاریخ : 1385/05/22
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین سمپوزیوم بین المللی ماهیان خاویاری در رامسر
محل کنفرانس : رامسر . مازندران
عنوان ارائه : تعیین شاخص های عمومی و خصوصی و درصد فراوانی موجودات زنده مصرف شده توسط بچه فیل ماهیان در استخر های خاکی شهید مرجانی گرگان
تاریخ : 1385/05/22
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : اولین همایش ملی ماهیان استخوانی دریای خزر در بندر انزلی
محل کنفرانس : مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی کشور . بندر انزلی
عنوان ارائه : بهبود ذخایر ماهی سیم با توجه به آمار رها کرد و صید آن
تاریخ : 1382/10/10
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عنوان ارائه : بررسی انگل دیپلوسنوموم در بچه ماهیان سیم حاصل از تکثیر مصنوعی
تاریخ : 1384/02/28
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : در دومین کنگره بیولوژی کاربردی با دامنه بین المللی در مشهد مقدس
محل کنفرانس : دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان ارائه : بیولوژی ، رشد و بهبود ذخایر ماهی سیم
تاریخ : 1383/06/25
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : سومین همایش بین المللی علوم زیستی در دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
عنوان ارائه : بررسی خصوصیات زیستی و پویایی جمعیت ماهی کوتر در آبهای خلیج فارس
تاریخ : 1386/06/11
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : کنفرانس بین المللی آبزی پروری اروپا در کشور نروژ
محل کنفرانس : Trondheim . norway
عنوان ارائه : feeding and spawning of pick handle barracuda in the north west of the Persian Gulf
تاریخ : 2010/09/11
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : کنفرانس بین المللی آبزی پروری در کشور برزیل
محل کنفرانس : Natal . Brazil
عنوان ارائه : Biology and reproduction of Abramis brama in the Caspian Sea
تاریخ : 2012/08/22