وب سایت عباس طاهرپور - خانه


عباس طاهرپور عضو هیئت علمی گروه ریاضی


نام و نام خانوادگی :  عباس طاهرپور
پست الکترونیک دانشگاهی :  abbastaherpour@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  ریاضی
رشته :  ریاضی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران