وب سایت مهرزاد تحملی رودسری - خانه


عضو هیات علمی گروه عمران


نام و نام خانوادگی :  مهرزاد تحملی رودسری
پست الکترونیک دانشگاهی :  tahamouli@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mtrfkh@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37237470

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  عمران
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران