وب سایت سید احسان سبحانی - خانه


سید احسان سبحانی


نام و نام خانوادگی :  سید احسان سبحانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  sobhani.ehsan@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37265148

گروه آموزشی :  فیزیک
رشته :  ژئوفیزیک- الکترومغناطیس
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران