وب سایت سیمین اسدزاده طالعی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : فقه و حقوق و وکالت
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد واحد میبد
عنوان ارائه : بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای وکیل و حقوق شهروندی موکل
تاریخ : 1393/09/__
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : جایگاه علوم انسانی و حوزه های میان رشته ای در توسعه شرکتهای دانش بنیان
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
عنوان ارائه : اسرار تجاری سرمایه شرکتهای دانش بنیان
تاریخ : 1394/08/28
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
محل کنفرانس : تهران
عنوان ارائه : بررسی تطبیقی توثیق اسناد تجاری در حقوق انگلستان و کنوانسیونهای ژنو وآنسیترال
تاریخ : 1394/11/16
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : ایران و چالش های حقوقی بین المللی
محل کنفرانس : مراغه
عنوان ارائه : بررسی حمایت از حقوق مالکیت فکری نرم افزار درحقوق ایران و حقوق بین المللی
تاریخ : 1393/12/__
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
محل کنفرانس : فارس
عنوان ارائه : حمایت از مدل های مصرفی در حقوق مالکیت فکری
تاریخ : 1394/02/__
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : پژوهش های نوین در علوم انسانی
محل کنفرانس : تهران
عنوان ارائه : قرارداد عمومی گنو، عمده ترین قرارداد بهره برداری از نرم افزار متن باز
تاریخ : 1394/03/__