وب سایت شیما علایی - خانه


عضو هیئت علمی و دکترای تخصصی باغبانی دانشگاه تبریز


نام و نام خانوادگی :  شیما علایی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  shima1354al@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  کشاورزی-باغبانی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران