وب سایت سارا شریفی - خانه


سارا شریفی دکترای زیست شناسی سلولی و تکوین گیاهی


نام و نام خانوادگی :  سارا شریفی
پست الکترونیک دانشگاهی :  sarasharifi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  sarah.sharifi.59@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  زیست شناسی
رشته :  زیست شناسی-سلولی و تکوین گیاهی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران