وب سایت شهرام محمدیانی - خانه


عضو هیات علمی گروه معماری


نام و نام خانوادگی :  شهرام محمدیانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  sh.mohamadiani@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  s_mohammadiani@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  معماری
رشته :  معماری
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران