وب سایت سید مهدی صفوی - خانه


وب سایت سید مهدی صفوی


نام و نام خانوادگی :  سید مهدی صفوی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  mehdisafavi@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران