وب سایت سمیه بهلولی اسگویی - خانه


دکتر سمیه بهلولی دکترای تخصصی فیزیولوژی


نام و نام خانوادگی :  سمیه بهلولی اسگویی
پست الکترونیک دانشگاهی :  sbohloli94@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  دامپزشکی
رشته :  فیزیولوژی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران