وب سایت سارا علی پور - خانه


Architecture-Landscape Architecture


نام و نام خانوادگی :  سارا علی پور
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  alipour.sara@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  معماری
رشته :  معماری
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران