نام و نام خانوادگی:  شهین احمدی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه کاشان در سال 1379
 • کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1381
 • دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1386

 

  مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق آموزشی:

1. دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه،1382 تا کنون

2. دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت، مامور

3. دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق، مدعو

4. دانشگاه آزاد اسلامی کرج، مدعو

5. دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، مدعو

6. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، مدعو

 

 

دروس:شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1، شیمی تجزیه1، شیمی تجزیه 2، شیمی تجزیه دستگاهی، اصول صنایع شیمیایی،اصول تصفیه آب، شیمی عمومی 1، کارآموزی، سمینار و ...

افتخارات علمی

 1. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 1394
 2. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 1393
 3. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 1392
 4. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 1391

 

 

 

داور مجلات و نشریات علمی:

 1. TALANTA
 2.  Pakistan journal of chemistry  
 3. Macroheterocycles
 4. Computer Methods and Programs in Biomedicine
 5. Medicinal chemistry research

 

 

مشاور پایان نامه:

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه:

تحت عنوان مقایسه سطوحی از حیطه­های  شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش­آموزان سال دوم رشته تجربی کاربر نرم­افزار آزمایشگاه مجازی شیمی به صورت فردی و مشارکتی در دبیرستانهای شهر کرمانشاه

راهنمایی چندین پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته شیمی دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران

 1. مدلسازی رابطه کمی ساختار- فعالیت 2- آمینو-6- آریل سولفونیل بنرونیتریل ها و مشتقات آنها به عنوان دسته ای از داروهای آنتی1HIV-
 2. مدلسازی رابطه کمی ساختار- فعالیت 1و4-دی هیدرو-4-اکسو-1-(2-تیازولیل)-1و8-نفتیریدین ها به عنوان دسته ای از معرف های ضد سرطان
 3. مدلسازی رابطه کمی ساختار- فعالیت مشتقات جدید آریل تیوایندول به عنوان دسته ای از معرف های ضد سرطان
 4. پیش بینی مقایسه ای مدل سازی QSAR مشتقات N-آریل به عنوان معرف های ضد آلزایمر توسط روش رگرسیون گام به گام، PCR، MLR و PLS
 5.  کاربرد طراحی آزمایش در استخراج اولئورزین از زنجبیل(Zingiber officinale)با سیال فوق‌بحرانی CO2 و بررسی فیتوشیمی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی آن

تجربیات علمی:

 1. عضو هیات داوران کمیته علمی نخستین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، 28 و 29 آذر ماه 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه.
 2.  عضو هیات داوران کمیته علمی چهارمین جشنواره انتخاب برترین­های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری، 21 آذر ماه 1390، تهران.
 3.  عضو هیات داوران کمیته علمی نخستین همایش منطقه­ای یافته­های نوین شیمی و مهندسی شیمی، 6و7 آبان ماه 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه.
 4.  عضو هیات داوران کمیته علمی کنفرانس ملی نانو تکنولوژی، اسفند ماه 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه.
 5. شرکت در کارگاههای آموزشي کمومتريکس اولین، دومين ، سومين و چهارمین کارگاه آموزش کمومتريکس - تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان.
 6. شرکت در کارگاه آموزشی کمومتریکس دانشگاه رازی.

 

 

سوابق پژوهشی:

 

 • مقالات علمی معتبر در مجلات بین المللی
 1. Genetic Algorithm and Self-Organizing Maps for QSPR Study of Some N-aryl Derivatives as Butyrylcholinesterase Inhibitors, 2016 in press.
 2. Application of GA-MLR for QSAR modeling of the arylthioindole class of tubulin polymerization inhibitors as anticancer agents, 2016 in press.
 3. Quantitative structure–property relationship study on the intercalation of anticancer drugs with ct-DNA, medicinal chemistry research, (2014) 23:1148-1161
 4. Application of self organizing maps and GA-MLR for the estimation of stability constant of 18-crown-6 ether derivatives with sodium cation, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry (2014) 79:141-149.
 5. Development of an Automatic Calibration Tool Using Genetic Algorithm for the ARNO Conceptual Rainfall-Runoff Model, Arabian Journal of Science Engineering (2014) 39 2535-2549.
 6. A  new daily weather generator to preserve extremes and low-frequency variability, Climatic Change (2013) 119:631–645.
 7. The Dimerizationtion Study of Some Cationic monomethine Cyanine Dyes by Chemometrics Method , Shahin Ahmadi, T.G. Deligeorgiev, A.y Vasilev, Mikaeal Kubista, Russian journal of physical chemistry A (2012),86 (13
  ): 1974-1981.
 8. Application of GA-MLR method in QSPR modeling of stability constants of diverse 15-Crown-5 complexes with sodium cation, Shahin Ahmadi, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry (2012) 74:57–66.
 9. A QSPR study of association constants of macrocycles toward sodium cation. Shahin Ahmadi, Macroheterocycles (2012) 5(1): 23-31.
 10. A  quantitative structure-retention relationship study for prediction of chromatographic relative retention time of chlorinated monoterpenes, Jahan Bakhsh Ghasemi, Shahin Ahmadi, et al. (2011) Environmental Chemistry Letters 9(1): 87-96
 11. QSPR modeling of stability constants of the Li-hemispherands Complexes Using MLR: A Theoretical Host-Guest Study, Jahan Bakhsh Ghasemi, Shahin Ahmadi, et al. Macroheterocycles (2010) 3(4): 234-242.
 12. Spectroscopic characterization of thiazole orange-3 DNA interaction. Jahan Bakhsh Ghasemi, Shahin Ahmadi, et al. (2008) Applied Biochemistry and Biotechnology 149(1): 9-22.
 13. Combination of genetic algorithm and partial least squares for cloud point prediction of nonionic surfactants from molecular structures. Jahan Bakhsh Ghasemi, Shahin Ahmadi, Annali di Chimica (2007) 97(1-2): 69-83.
 14. Simultaneous determination of copper, nickel, cobalt and zinc using zincon as a metallochromic indicator with partial least squares. Jahan Bakhsh Ghasemi, Shahin Ahmadi Analytica Chimica Acta (2003) 487(2): 181-188.
 15. Determination of acidity constants of 4-(2-pyridylazo) resorcinol in binary acetonitrile + water mixtures. Jahan Bakhsh Ghasemi, Shahin Ahmadi, et al.  Journal of Chemical and Engineering Data (2003) 48(5): 1178-1182.
 • مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی
 1. Determination of Cobalt, Nickel, Copper and Zinc using Zincon as metallochromic Indicator. An Application of PC-ANN. Third Internathinal Chemometrics Research Meeting, Jahan bakhsh Ghasemi and Shahin Ahmadi, May 26-30, 2002, Veldhoven, Netherlands
 2. QSAR studies analysing of some N-aryl derivatives as butyrylcholinesterase inhibitors. 2nd international conference on research in engineering, Science and Technology, February 21, 2016, Dubai, United Arab Emirates
 • مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای ملی و منطقه­ای
 1. الناز حبیب پور و شهین احمدی، Application of GA-MLR for QSAR modeling of the arylthioindole class of Colchicine binding inhibitors as anticancer agents، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی با رویکرد توصعه صنعت نانو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 24 و 25 آذر 1392، قوچان، ایران.
 2.  الناز حبیب پور و شهین احمدی، مدلسازی رابطه کمی ساختار-فعالیت مشتقات آریل تیوایندول به عنوان دسته ای از مهارکنندکان پلیمریزاسیون توبولین در سلولهای سرطانی، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی با رویکرد توصعه صنعت نانو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 24 و 25 آذر 1392، قوچان، ایران.
 3. مصطفی معصومی و شهین احمدی، "بررسی توانایی پیش بینی مدل ثابت پیوند بازدارنده ی رونوشت ترانس کریپتاز معکوس HIV-1 توسط 2-آمینو 6 آریل سولفونیل بنزونیتریل و مشتقات آن در روش های اعتبار سنجی خارجی"، همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، 1392، کرمانشاه، ایران.
 4. مصطفی معصومی و شهین احمدی، " مقایسه نقشه های خودسازمان دهنده و انتخاب تصادفی در اعتبارسنجی خارجی مدل QSAR بازدارنده رونوشت ترانس کریپتاز معکوس 1 HIV- توسط 2 آمینو 6 آریل سولفونیل بنزونیتریل و مشتقات آن "، همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، 1392، کرمانشاه، ایران.
 5.  حمیده همزه علی و شهین احمدی، QSPR modeling of stability constant of 18-crown-6 ethers derivatives with sodium cation، کنفرانس نانو محاسباتی، 1391، تهران، ایران.
 6. شهین احمدی،"Quantitative Structure-Property Relationship Study on the determination of Stability Constants of Diverse 15-Crown-5 Ethers Complexes"، نخستین همایش منطقه­ای یافته­های نوین شیمی و مهندسی شیمی، 6و7 آبان ماه 1389، کرمانشاه، ایران، انتخاب شده به عنوان پوستر برتر.
 7.  شهین احمدی، زهره مهری، "Structure-Property Modelling of Complex  Formation of Sodium with Diverse 18-crown-6 Ethers in  methanol"، شانزدهمین سمینار شیمی تجریه ایران، 8-6 مردادماه، 1388، همدان، ایران.
 8.  شهین احمدی، زهره مهری،"A performance comparison of random selection and Kohonen self-organizing map for training set  selection in QSPR study of stability constants of diverse 15-crown-5 ethers complexes" ، شانزدهمین سمینار شیمی تجریه ایران، 8-6 مردادماه، 1388، همدان، ایران.
 9. شهین احمدی، مهری دادگرنیا، زهره مهری، مژگان بختیاریان، "مدلسازی خواص- ساختار مولکولی ثابت تشکیل کمپلکسهای گوناگون سرب با لیگاندهای ماکروسیکل درآب"، همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی، 14 و 15 اسفندماه، 1387، شهرری، ایران.
 10. شهین احمدی، مژگان بختیاریان، مهری دادگرنیا، زهره مهری، "مدلسازی مولکولی ثابت پایداری کمپلکسهای گوناگون کادمیم-ماکروسیکل با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه خطی"، همایش منطقه ای کاربرد کامپیوتر در شیمی، 12 اسفندماه، 1387، تهران، ایران.
 11. شهین احمدی، محمد باقر قلیوند، آرش باباخانیان، زهره مهری، "مدلسازی QSPR ثابتهای ﭘایداری کمپلکس­های گوناگون مس- ماکروسیکل توسط مدل رگرسیون خطی چندگانه"، همایش منطقه­ای کاربرد کامپیوتر در شیمی، 12 اسفندماه، 1387، تهران، ایران.
 12. شهین احمدی، زهره مهری، رضا مهری، "مکانیزم و شبیه سازی ذخیره هیدروژن در فاز گازی در کربن نانوتیوپها با استفاده از مدل QM\MM"، سمینار منطقه ای شیمی کاربردی و معرفی تازه های علمی آن، 20 آذرماه، 1387، لاهیجان، ایران.
 13. زهره مهری، شهین احمدی، مهری دادگرنیا، مژگان بختیاریان، "بررسی اصول اولیه جذب سطحی Li وLi+ بر روی نانو لوله های کربنی با تغییر قطر و طول لوله"، اولین سمینار منطقه­ای شیمی کاربردی و معرفی تازه­­­های علمی آن، 20 آذرماه، 1387، لاهیجان، ایران.
 14. جهانبخش قاسمی، شهین احمدی، "بررسی اسپکتروسکوپی برهمکنش تیازول اورنج با DNA و اندازه­گیری DNA" چهاردهمین سمینار شیمی تجریه ایران، 9-7 شهریورماه، 1384، بیرجند، ایران.
 15. جهانبخش قاسمی، شهین احمدی، "اندازه گیری همزمان مس، نیکل، کبالت و روی به روش حداقل مربعات"، دوازدهمین سمینار شیمی تجریه ایران، 11-9 بهمن ماه، 1381، مازندران، ایران.
 16. جهانبخش قاسمی، شهین احمدی، "اندازه­­گیری همزمان مس، نیکل، کبالت و روی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی" یازدهمین سمینار شیمی تجریه ایران، 11-9 بهمن ماه، 1380، یزد، ایران.
 • پروژه­های تحقیقاتی دانشگاهی:

1-  مجری طرح پژوهشی: ﭘیش بینی ثابت ﭘایداری کمپلکس­های یون فلزی- ماکروسیکل به روش  QSPR، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، 1389

2-مجری طرح پژوهشی: مدلسازی ساختار-خاصیت ثابت ﭘایداری کمپلکس های گوناگون سدیم-15-کراون-5 اترها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 1389.

3- مجری طرح پژوهشی: مطالعه تئوری بر روی برهم­کنش غیرکووالانسی بین DNA و ترکیبات آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1391.

4- همکار طرح پژوهشی: مدلسازی ساختار- ویژگی ثابت ﭘایداری کمپلکس­های گوناگون سدیم- 18- کراون-6 1392.

  5-  مجری طرح پژوهشی: بررسی تاثیر انتخاب دسته های یادگیری و پیشگویی بر روی توانایی پیشگویی مدلهای QSAR/QSPR، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، در دست انجام.

 

 • زمینه­های تحقیقاتی مورد علاقه:

Bioinformatics, Chemoinformatics, Chemometrics, QSAR, Uv-Vis Spectroscopy, Fluorescence spectroscopy and drug-DNA Interactions, nanoscience

 

نحوه ارتباط :

 • پست الكترونيكى : 

ahmadi_shahin@iauksh.ac.ir

and

ahmadi.chemometrics@gmail.com