وب سایت سحر رضايي - خانه


عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه


نام و نام خانوادگی :  سحر رضايي
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  saharrezaee593@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  فیزیک
رشته :  حالت جامد
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ايران