وب سایت سحر محمدی - خانه


اطلاعات علمی و آموزشی


نام و نام خانوادگی :  سحر محمدی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  sahar.mohammadi.dr@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37265141

گروه آموزشی :  علوم تربیتی
رشته :  علوم تربیتی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران