وب سایت سعید روشنی - تحصیلات


سعید روشنی استادیار گروه برق

 
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : برق الکترونیک
تاریخ شروع : 1382/07/01
تاریخ پایان : 1386/10/09
دانشگاه : رازی
شهر : کرمانشاه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : طراحی و ساخت مولد سیگنال موج رادیویی
عنوان پایان نامه انگلیسی : Design and Analysis of RF signal generator
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : برق الکترونیک
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ پایان : 1389/10/20
دانشگاه : شاهد
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال کم توان
عنوان پایان نامه انگلیسی : Design and Analysis of low power SARADC
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : برق الکترونیک
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ پایان : 1393/12/12
دانشگاه : رازی
شهر : کرمانشاه
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : طراحی و پیاده سازی تقویت کننده ی توان دوهرتی با بهبود عملکرد آن
عنوان پایان نامه انگلیسی : Design and implementation of the Doherty Power Amplifier with performance improvement. ‎