وب سایت سعید روشنی - پروژه ها


سعید روشنی استادیار گروه برق

 
عنوان پروژه : تدوین راهبردهای اختصاصی همراه اول برای گذار به نسل بعدی پروژه مخابرات همراه
کارفرما : دانشگاه تربیت مدرس
نوع همکاری : توسعه ای
عنوان پروژه : تدوین دستور العمل انتخاب، طراحی ، اجرا و تحویل تاسیسات الکتریکی در ساختمان های دولتی و عمومی و ارائه چک لیست های مربوط
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : مانیتورینگ و کنترل هوشمند ساختمان و بررسی شرایط اقلیمی استان کرمانشاه و و طراحی نقشه های فنی، ارائه لیست تجهیزات و زیرساخت های لازم در ساختمان های هدف
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
نوع همکاری : کاربردی
عنوان پروژه : طراحی تقویت کننده کم نویز و میکسر بسیار کم توان برای شبکه حسگر بیسیم
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
نوع همکاری : کاربردی