وب سایت ایوب رحیم زاده - خانه


رحیم زاده


نام و نام خانوادگی :  ایوب رحیم زاده
پست الکترونیک دانشگاهی :  arahimzadeh@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  arahimzadeh@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  صنایع
رشته :  مهندسی صنایع
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران