وب سایت رضا ابراهیم پوریان - پروژه ها


 
عنوان پروژه : 1- بهينه سازي توابع درهم ساز با استفاده از فيلتر بلوم 2- كوتاه سازي ميسر شبكه انتقال با الگوريتم هاي هوش مصنوعي
کارفرما : دانشگاه ازاد اسلامي واحد كرمانشاه
نوع همکاری : توسعه ای