نام و نام خانوادگی :  نگین  فتاحی
پست الکترونیک دانشگاهی :  fatahi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  n83fatahi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  فیزیک
رشته :  فیزیک
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران