وب سایت مهدی روزرخ - خانه


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه


نام و نام خانوادگی :  مهدی روزرخ
پست الکترونیک دانشگاهی :  mroozrokh@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mroozrokh@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37265145

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران