وب سایت محمد مهدی جوکار - خانه


وب سایت شخصی دکتر محمد مهدی جوکار


نام و نام خانوادگی :  محمد مهدی جوکار
پست الکترونیک دانشگاهی :  mjowk@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mjowk@yahoo.co.uk
شماره تماس محل کار :  (833)-37252218

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  علوم باغبانی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران