وب سایت مسعود باغفلکی - خانه


سلام. من مسعود باغفلکی هستم


نام و نام خانوادگی :  مسعود باغفلکی
پست الکترونیک دانشگاهی :  m.baghfalaki@iaksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  masoudbaghfalaki@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37265116

گروه آموزشی :  ریاضی
رشته :  ریاضی کاربردی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  هند