وب سایت مریم شیرزادیان گیلان - خانه


مخابرات میدان ها و امواج - آنتن و مایکروویو


نام و نام خانوادگی :  مریم شیرزادیان گیلان
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  maryam.shirzadian@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  مهندسی برق-مخابرات
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران