وب سایت مریم رضا بیگی - خانه


به صفحه شخصی مریم رضابیگی خوش آمدید


نام و نام خانوادگی :  مریم رضا بیگی
پست الکترونیک دانشگاهی :  m.rezabeigi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  m.rezabeigi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  ادبیات فارسی
رشته :  زبان و ادبیات فارسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران