وب سایت مازیار مهدی پور جلیلیان - پروژه ها


 
عنوان پروژه : طراحی و امکان سنجی ساخت سنسور تشخیص غیر مستقیم مونوکسید کربن
کارفرما : دانشگاه رازی کرمانشاه
نوع همکاری : همکار