وب سایت مازیار مهدی پور جلیلیان - رزومه


مقالات چاپ شده در مجلات  ISI 

Experimental and optimization of mechanical properties of epoxy/nanosilica and hybrid epoxy/fiberglass/nanosilica composites”. S. Feli, M. Mahdipour Jalilian Journal of Composite Materials. 2016: In Press

 

Predicting the combined effect of TiO2nano-particles and welding input parameters on the hardness of melted zone in submerged arc welding by fuzzy logic Masood Aghakhani,   Mohammad Reza Ghaderi ,  Maziar Mahdipour JalilianAli Ashraf Derakhshan, Journal of Mechanical Science and Technology, July 2013, Volume 27, Issue 7, pp 2107-2113, DOI : 10.1007/s12206-013-0523-y

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

Optimization of GMAW Process using Imperialist Competitive Algorithm”, Masood Aghakhani, Maziar Mahdipour Jalilian , Alimohammad Karami, Mahyar Mahdipour Jalilian, Applied Mechanics and Materials, pp. 3575-3579, doi : 10.4028, Switzerland, 2012.

 

  “ Prediction of Weld Bead Dilution in GMAW Process using Fuzzy Logic , Masood Aghakhani, Maziar Mahdipour Jalilian , Alimohammad Karami, Applied Mechanics and Materials, pp. 3171-3175, doi : 10.4028, Switzerland, 2012.

 

 “Modeling of Weld Dilution in Gas Metal Arc Welding Process using Taguchi’s Design of Experiments, Masood Aghakhani, Ehsan Mehrdad, Ehsan Hayati, Maziar Mahdipour Jalilian, Arash Karbasian, Applied Mechanics and Materials, pp. 2963-2968, doi : 10.4028, Switzerland, 2012.

 

 “Application of Imperialist Competitive Algorithm in Optimizing  the Width of Heat affected Zone in GMAW Process” , Masood Aghakhani, Maziar Mahdipour Jalilian, Mohammad Mehdiabadi, Mahyar Mahdipour Jalilian and Alimohammad Karami, International Journal of Modeling and Optimization (IJMO), Vol.1, No. 3, 2011.

 

 “Modeling the Free Convection Heat Transfer in a Partitioned Cavity by the Use of Fuzzy Logic”, T. Yousefi, A. Karami, S. Mahmudinejad, M. Mahdipour Jalilian and M. Ahmadi, International Journal of Modeling and Optimization (IJMO), Vol.1, No.4, 2011.

 “Fuzzy Logic to Model the Free Convection Heat Transfer from Horizontal Isothermal Cylinders Arranged in Vertical and Inclined Arrays”, Ehsan Rezaei, Alimohammad Karami, Tooraj Yousefi, Masood Aghakhani, and Maziar Mahdipour Jalilian, International Journal of Modeling and Optimization, Vol. 2, No. 1, February 2012

 

مقالات کنفرانس  خارجی

 “Prediction of Weld Bead Dilution in GMAW Process using Fuzzy Logic , Masood Aghakhani, Maziar Mahdipour Jalilian  and Alimohammad Karami, 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT), Singapore, 2011.

 

  “Optimization of GMAW Process using Imperialist Competitive Algorithm , Masood Aghakhani, Maziar Mahdipour Jalilian  ,Alimohammad Karami and Mahyar Mahdipour Jalilian , 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT), Singapore, 2011.

 

 “Modeling of Weld Dilution in Gas Metal Arc Welding Process using Taguchi's Design of Experiments , Masood Aghakhani, Ehsan Mehrdad, Ehsan Hayati, Maziar Mahdipour Jalilian, Alimohammad Karami, Arash Karbasian,  2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT), Singapore, 2011.

 

 “Optimization of Deposition Rate in Gas Metal Arc Welding Process using Genetic Algorithm ”, M. Aghakhani, M. Mahdipour Jalilian, A. Karami and M.M. Jalilian, 3rd International Conference on Manufacturing Engineering ICME2011, Tehran, Iran, 2011.

 

 “Genetic Algorithm for Optimizing of Thermal Performance of an Air Cooler Equipped with Jagged Inserts”, Ehsan Rezaei, Alimohammad Karami, Mohsen Shahhosseni, Maziar Mahdipour Jalilian, 3rd International Conference on Heat Exchanger Application in Oil&Manufacturing Engineering , Tehran, Iran, 2011.

 

مقالات کنفرانس داخلی

“A Comparison between Fractional Factorial Design and Fuzzy Logic Method for Prediction of Dilution in Gas Metal Arc Welding of Aluminum”, Masood Aghakhani, Maziar Mahdipour Jalilian  and Alimohammad Karami, 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering.

 

 "کاربرد منطق فازی در پيش ­بيني گرده جوش در جوشکاری میگ فولاد ST37مسعود آقاخانی، مازیار مهدی­ پور جلیلیان، علی­ محمد کرمی، مهیار مهدی ­پور جلیلیان،  هفته پژوهش دانشگاه رازی، 1389.

 

 "بهینه ­سازی نفوذ جوش در جوشکاری میگ فولاد ST37 با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، مسعود آقاخانی، مازیار مهدی ­پور جلیلیان، محمد رضا پناهی، کیا مشحون هفته پژوهش دانشگاه رازی، 1389.

 

 " بررسی تجربی اثرسختی و سرعت دورانی برصافی سطح و پیش بینی آن بااستفاده از منطق فازی درفرآیند تراشکاری سخت بااستفاده از ابزار برشی CBN"، مسعود آقاخانی، احسان حیاتی، مازیار مهدی پور جلیلیان، احسان مهرداد، هفته پژوهش دانشگاه رازی، 1389.

 

 " نقش مونوکسید کربن در پاسخ الکتریکی سنسور گازی پتانسیل سنج در یک مدل خاص"، محمد مهدی کارخانه چی، علی ­محمد کرمی، مازیار مهدی­ پور جلیلیان، هفته پژوهش دانشگاه رازی، 1389.

 

" مروری بر خواص و کاربردهای نقاط ، سیم ها و چاه های کوانتومی"، علی ­محمد رشیدی، مازیار مهدی­ پور جلیلیان، هفته پژوهش دانشگاه رازی، 1390.

 

 

 

طرح­های  تحقیقاتی ملی و منطقه ای یا دانشگاهی

طراحی و امکان سنجی ساخت سنسور تشخیص غیر مستقیم مونوکسید کربن، دانشگاه رازی، 1390.

 

اختراعات

1) از بین بردن تاخیر زمانی توربوشارژر

2) بهینه سازی مصرف برق واحدهای بزرگ صنعتی با استفاده از گازهای خروجی و ارائه راهکاری جهت جلوگیری از گرم شدن زمین

3) تولید نانو تیوب های کربن با استفاده از انرژی خورشیدی و سیستم سرمایش تراکمی

4) تولید الکتریسیته در خودروهای دارای توربوشارژر جهت مصارف خانگی

 

 

افتخارات ملی

1) کسب رتبه اول سومین دوره مسابقات شناورهای هوشمند

2) کسب رتبه چهارم در سومین مسابقه ملی فناوری نانو ( در بین دانشجویان مهندسی مکانیک)

3) عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان

4) کسب رتبه چهارم در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ( در بین دانشجویان مهندسی مکانیک)