وب سایت مازیار مهدی پور جلیلیان - فعالیت ها


 
عنوان فعالیت : طرح از بین بردن تاخیر زمانی توربوشارژر
محل ثبت / ارائه : اداره کل مالکیت معنوی-ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری و ثبت طرح های صنعتی
مرجع تایید کننده : پارک علم و فناوری استان کرمانشاه - جهاد دانشگاهی
تاریخ ثبت : 1390/10/26
آیا به تولیدی رسیده : خیر
عنوان فعالیت : طرح بهینه سازی مصرف برق واحدهای بزرگ صنعتی با استفاده از گازهای خروجی و ارائه راهکاری جهت جلوگیری از
محل ثبت / ارائه : اداره کل مالکیت معنوی-ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری و ثبت طرح های صنعتی
مرجع تایید کننده : پارک علم و فناوری استان کرمانشاه - جهاد دانشگاهی
تاریخ ثبت : 1390/10/26
آیا به تولیدی رسیده : خیر
عنوان فعالیت : طرح تولید نانو تیوب های کربن با استفاده از انرژی خورشیدی و سیستم سرمایش تراکمی
محل ثبت / ارائه : اداره کل مالکیت معنوی-ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری و ثبت طرح های صنعتی
مرجع تایید کننده : پارک علم و فناوری استان کرمانشاه - جهاد دانشگاهی
تاریخ ثبت : 1390/10/26
آیا به تولیدی رسیده : خیر
عنوان فعالیت : طرح تولید الکتریسیته در خودروهای دارای توربوشارژر جهت مصارف خانگی
محل ثبت / ارائه : اداره کل مالکیت معنوی-ثبت اختراع، ثبت علائم تجاری و ثبت طرح های صنعتی
مرجع تایید کننده : پارک علم و فناوری استان کرمانشاه - جهاد دانشگاهی
تاریخ ثبت : 1390/10/26
آیا به تولیدی رسیده : خیر
عنوان فعالیت : مدیر گروه مکانیک دانشگاه علمی کاربردی - مرکز مهارت های پیشرفته
محل ثبت / ارائه :
مرجع تایید کننده :
تاریخ ثبت :
آیا به تولیدی رسیده : خیر