وب سایت لیلا موسوی - خانه


اینجاب به تحلیل مسائل شهری علاقمند هستم


نام و نام خانوادگی :  لیلا موسوی
پست الکترونیک دانشگاهی :  l.mosavi@iaukh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  leilamosavi143@_yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  جغرافیا
رشته :  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران