وب سایت فرشاد خسروی - خانه


تخصص: سیستم های الکترونیک قدرت، سیستم های تولید


نام و نام خانوادگی :  فرشاد خسروی
پست الکترونیک دانشگاهی :  fkhosravi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  farshadkhg@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  برق - قدرت
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  مالزی