وب سایت سعید خردمندی - خانه


ارائه تحلیلها،مقالات و فایلهای صوتی در مباحث حقوقی


نام و نام خانوادگی :  سعید خردمندی
پست الکترونیک دانشگاهی :  saeid.kheradmandy@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  حقوق
رشته :  حقوق خصوصی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران