وب سایت خالد آذری - تحصیلات


استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی

 
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ پایان : 1387/06/31
دانشگاه : تبریز
شهر : تبریز
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : بررسی و امکان سنجی ساخت دستگاه ماشین کاری التراسونیک
عنوان پایان نامه انگلیسی :
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ پایان : 1389/06/30
دانشگاه : امیرکبیر (پلی تکنیک)
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : اندازه گیری تنش در فلزات با استفاده از امواج التراسونیک
عنوان پایان نامه انگلیسی :
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تاریخ شروع : 1389/07/01
تاریخ پایان : 1394/02/19
دانشگاه : امیرکبیر (پلی تکنیک)
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : به سازی پیل سوختی اکسید جامد با اصلاح عوامل اثر گذار بر تنش و اعجاج در اجزا سل
عنوان پایان نامه انگلیسی :