وب سایت خالد آذری - پروژه ها


استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی

 
عنوان پروژه : طراحی و ساخت استک 100 وات پیل سوختی اکسید جامد با هدف تدوین دانش فنی ساخت استک، صفحات اتصال دهنده و
کارفرما : گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو
نوع همکاری : مجری
عنوان پروژه : تدوین دانش فنی ، طراحی و ساخت استک 50 وات پیل سوختی اکسید جامد بر پایه استفاده از گاز طبیعی
کارفرما : گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو
نوع همکاری : مجری
عنوان پروژه : تدوین دانش فنی و طراحی سیستم بازیابی بخار برج های خنک کن تر و ساخت پایلوت
کارفرما : گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو
نوع همکاری : مجری
عنوان پروژه : طراحی شبیه سازی و ساخت واحد تولید توان پیل سوختی اکسید جامد با ظرفیت 70 وات
کارفرما : گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو
نوع همکاری : مجری
عنوان پروژه : طراحی و ساخت کاروان به سفارش مرکز صدا و سیمای تبریز
کارفرما : شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان
نوع همکاری : مجری