وب سایت خالد آذری - کنفرانس ها


استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی

 
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : IIW international congress AWST 2011
محل کنفرانس : Turkey
عنوان ارائه : Effects of post-weld heat-treatment on residual stresses of ferritic stainless steel welded componen
تاریخ : 2011/10/24
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
محل کنفرانس : تهران
عنوان ارائه : بررسی اندازه گیری تنش پسماند در جوش لب به لب فولاد کربنی به فولاد زنگ نزن با روش غیر مخرب شکست دوگان
تاریخ : 1390/10/08
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
محل کنفرانس : تهران
عنوان ارائه : بررسی عملکردی استک پیل سوختی اکسید جامد با رفرم مستقیم گاز طبیعی
تاریخ : 1396/02/19
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
محل کنفرانس : تبریز
عنوان ارائه : اندازه گیری تنش پسماند به روش غیر مخرب امواج التراسونیک
تاریخ : 1389/07/27
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
محل کنفرانس : تبریز
عنوان ارائه : مدل المان محدود برای آنالیز پارامترهای عملیات رولر برنیشینگ
تاریخ : 1389/07/27