وب سایت کیوان شمس - خانه


وب سایت دکترکیوان شمس_استادیار دانشگاه آزاد اسلامی


نام و نام خانوادگی :  کیوان شمس
پست الکترونیک دانشگاهی :  keyvan@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  shams2_k@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  فیزیولوژی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران