وب سایت ایرج رنجبر - خانه


زیست مسئولانه


نام و نام خانوادگی :  ایرج رنجبر
پست الکترونیک دانشگاهی :  irajranjbar@iauksh.ac
پست الکترونیک شخصی :  iraj_ranjbar79@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  علوم سیاسی
رشته :  علوم سیاسی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران