وب سایت حسین ویسی پور - خانه


آمار راه و روشی برای ورود به دنیای ناشناخته ها


نام و نام خانوادگی :  حسین ویسی پور
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  h.veisipour@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  آمار
رشته :  آمار
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران