وب سایت حمیدرضا وزیری - خانه


زمینه تخصصی عمران سازه


نام و نام خانوادگی :  حمیدرضا وزیری
پست الکترونیک دانشگاهی :  hr_vaziri@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  h57_civil@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  مهندسی عمران سازه
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران