وب سایت حسین رضایی - خانه


عضو هیئت علمی و استادیار گروه معماری


نام و نام خانوادگی :  حسین رضایی
پست الکترونیک دانشگاهی :  hossein.rezaei@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  hossein.rezaei.architect@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  معماری
رشته :  معماری
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران