وب سایت حسن حسینی - خانه


هیأت علمی گروه حقوق (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی)


نام و نام خانوادگی :  حسن حسینی
پست الکترونیک دانشگاهی :  hosini@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  dr.h.payanname@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  حقوق
رشته :  الهيات، فلسفه و معارف اسلامي
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  جمهوري اسلامي ايران