وب سایت حمید غلامی - خانه


دکتر حمید غلامی استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی


نام و نام خانوادگی :  حمید غلامی
پست الکترونیک دانشگاهی :  hamidgholami@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  hamid_gholami7@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  زبان انگلیسی
رشته :  آموزش زبان انگلیسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران