وب سایت حامد بنی عامریان - خانه


hamed baniamerian


نام و نام خانوادگی :  حامد بنی عامریان
پست الکترونیک دانشگاهی :  h.baniamerian@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  معماری
رشته :  معماری-طراحی شهری
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران