وب سایت فرهاد گل محمدی - تحصیلات


 
مقطع تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : شیمی محض
تاریخ شروع : 1379/07/01
تاریخ پایان : 1383/04/30
دانشگاه : بوعلی سینا
شهر : همدان
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی : مواد فعال سطحی
عنوان پایان نامه انگلیسی : مواد فعال سطحی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شیمی فیزیک
تاریخ شروع : 1383/07/01
تاریخ پایان : 1386/11/01
دانشگاه : تربیت مدرس
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی :  بررسی اثر مخلوط حلال(آب و اتیلن گلیکول) بر روی تشکیل نانوساختارها در مخلوط مواد فعال سطحی آنیونی و کاتیونی
عنوان پایان نامه انگلیسی :  بررسی اثر مخلوط حلال(آب و اتیلن گلیکول) بر روی تشکیل نانوساختارها در مخلوط مواد فعال سطحی آنیونی و کاتیونی
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : شیمی فیزیک
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ پایان : 1392/02/22
دانشگاه : تربیت مدرس
شهر : تهران
کشور : ایران
عنوان پایان نامه فارسی :  سنتز و بررسی نانو کاتالیست های پالادیم و آلیاژ پالادیم- کبالت برای بهبود واکنش احیا اکسیژن در پیل های سوختی الکلی
عنوان پایان نامه انگلیسی :  سنتز و بررسی نانو کاتالیست های پالادیم و آلیاژ پالادیم- کبالت برای بهبود واکنش احیا اکسیژن در پیل های سوختی الکلی