وب سایت سید محمد علی کارگر - خانه


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (کرمانشاه)


نام و نام خانوادگی :  سید محمد علی کارگر
پست الکترونیک دانشگاهی :  sma.kargar@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  sma.kargar@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  اصلاح نباتات
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران