وب سایت قباد کاظمی - خانه


عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دعاوی


نام و نام خانوادگی :  قباد کاظمی
پست الکترونیک دانشگاهی :  gh.kazemi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  kazemi7879@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (918)-1320629_

گروه آموزشی :  حقوق
رشته :  حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران