وب سایت فرهاد سلیمی - خانه


وب سایت فرهاد سلیمی


نام و نام خانوادگی :  فرهاد سلیمی
پست الکترونیک دانشگاهی :  f.salimi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  fasa348@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی شیمی
رشته :  مهندسی شیمی
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران